Satsang Podden Oss

Syftet med Satsang Podden är att föra samtal som kan inspirera er lyssnare till att söka efter era egna sanningar om livet. Satsang är ett ord som härstammar ur sanskrit, om man bryter ned ordet Satsang så får man ”sat” vilket betyder sant och ”sanga” som betyder umgänge. Inom indisk filosofi betonar man ofta strävan efter insikt och sanning genom gemensamt lyssnande och kontemplation.

Anette Carlström

Så länge jag kan komma ihåg, har en djupt brinnande passion drivit mig att söka en gudomlig närvaro i livet. Detta kom även tillsammans med frågan: Om det verkligen finns en sådan närvaro, borde inte det vara tillgängligt för alla, oavsett religion eller icke-religion. Är det något man måste tro på? Borde det inte vara något man ska veta i så fall? Ett ostoppbart sökande att hitta svar kulminerade slutligen, många år senare, till en upplevelse som kom att totalt förändra hela mitt liv. Det var som blixten slagit ner i hjärtat och hela världen verkade stå i blom! Det var som att vara förälskad i hela Universum, men på ett väldigt nära och personligt sätt.

Efter denna omtumlande upplevelse öppnade sig livet till att följa en Närvaro inom mig. En Intelligens som vilar närmare än ens eget andetag. Jag såg att alla har denna Närvaro men upptäckte att få är intresserade av den, eller helt ovissa att det ens finns. Och jag insåg ganska snabbt att Himmelriket på jorden är i faktum ett medvetandetillstånd och jag blev allt mer intresserad av hur hjärtat och hjärnan verkade vara ihopkopplat i detta medvetande. Ett brinnande intresse uppstod att veta mer om detta utifrån den forskning som finns inom fysik, biologi och vetenskap, hur vi fungerar som människor.  Kanske har inte vetenskap och andlighet kommit att skaka hand helt än men jag kan inte låta bli att utforska det som finns. Kanske sätter vi en nyckel till en spännande ny dörr att öppnas, kanske bara behövs lite mer klarhet över hur vi fungerar som människor.

Det är med stor glädje som jag genom denna Podcast får möjlighet att bidra, dels utifrån mina egna upplevelser och insikter, men även att få utforska detta spännande medvetande. Tillsammans med en öppen nyfikenhet lär vi oss mer utifrån alla olika vinklar. Jag hoppas att kunna ge dig som lyssnare en intressant dialog att ta del av om det förunderliga i att vara människa i denna värld. Ett bra liv är när du ingenting antar, ler ofta, drömmer stort, skrattar mycket och inser hur Välsignad du är!

Leo Olsson

Om jag skulle beskriva mig själv med tre ord skulle det vara introvert, kreativ och nyfiken. I mitt dagliga liv ifrågasätter jag hela tiden min existens och frågan jag ställer mig är ”vad det är för verklighet jag lever i ?”, det här gör jag för att hela tiden kunna omvärdera mitt perspektiv inför livet.

Det jag har kommit fram till är att världen vi lever i är en mystisk plats med många obesvarade frågor, men om man vågar gräva djupare i den yttre och inre världen så kan man finna sanningar om både sig själv och universumet vi lever i. Min nyfikenhet inför livet använder jag mig av i min kreativa process, för jag är en person som gillar att sätta min egen prägel på saker och ting.

Mitt syfte med mitt skapande är att förmedla upplevelser till andra människor samtidigt som jag gräva djupare i mig själv för att utvecklas och växa som människa. Man kan beskriva det så här när jag formger saker i den yttre världen så känns det även som att jag formger min inre värld och detta gör jag för att jag vill veta mer om vem eller vad jag är för något.

”Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.”

Ralph Waldo Emerson