2018-01-29

Idagens avsnitt berör vi något som alla vi människor har gemensamt kanske även bokstavligt talat, det vi ska  tala om är vårat medvetande. Det som genomsyrar alla våra fem sinnen och som möjliggör att vi kan uppfatta den yttre världen vi lever i samt den inre världen där vi tycker, tänker och känner.

Vi kommer beröra ämnen som medvetandets natur och vad vårt högre medvetande är för något. Vi kommer även reda ut vad som är skillnaden mellan monismen och dualismen inom medvetandets filosofi, samt kan det vara så att hela vårt universum är ett enda stort kosmiskt medvetande.